So then, brethren, stand firm and hold to the traditions which you were taught by us, either by word of mouth or by letter (2 Thess. 2:15). Guard what has been entrusted to you. Avoid the godless chatter and contradictions of what is falsely called knowledge, for by professing it some have missed the mark as regards faith (1 Tim. 6:21-22).

Wednesday, April 20, 2016

Poland: Eucharistic Miracle

The Catholic media and blogosphere is heating up with news of a Eucharistic miracle in Poland.
http://www.diecezja.legnica.pl/
Check out the links:
http://www.ncregister.com/daily-news/polish-eucharistic-miracle-approved-by-bishop-amid-nations-1050th-anniversa
http://www.catholicnewsagency.com/news/check-out-this-eucharistic-miracle-in-poland-96162/
http://aleteia.org/blogs/the-daily-catch/the-daily-wow-eucharistic-miracle-in-poland-approved-by-bishop-after-testing/
Aleteia says it well enough:
APRIL 17, 2016
Sometimes, yes, the supposed “bleeding host” will prove, upon examination, to be mere red bread mold.
But sometimes, a “bleeding host” is put under the microscope and through the tests and it’s discovered to be human cardiac tissue.
In 2013, in Poland, a bleeding host proved to be precisely that, as it was announced today by Bishop Zbigniew Kiernikowski, of the Diocese of Legnica (with minor corrections to the translation provided by Aleteia):
On 25th December, 2013 during the distribution of the Holy Communion, a consecrated Host fell to the floor and then was picked up and placed in a water-filled container (vasculum). Soon after, red stains appeared. The former Bishop of Legnica, Stefan Cichy, set up a commission to observe the phenomenon. In February 2014, a tiny red fragment of the Host was separated and put on a corporal. The Commission ordered (samples to be taken) in order to conduct (...) thorough tests by the relevant research institutes.
In the final announcement of the Department of Forensic Medicine we read as follows:
In the histopathological image, the fragments of tissue have been found containing the fragmented parts of the cross striated muscle. (…) The whole (…) is most similar to the heart muscle with alterations that often appear during (...) agony. The genetic research indicates the human origin of the tissue.
KOMUNIKAT
w sprawie Wydarzenia Eucharystycznego w parafii św. Jacka w Legnicy
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu!
Jako Biskup Legnicki podaję niniejszym wiadomość o wydarzeniu, jakie zaszło w parafii św. Jacka w Legnicy i które ma znamiona cudu eucharystycznego. Na Hostii, która 25 grudnia 2013 roku przy udzielaniu Komunii świętej upadła na posadzkę i która została podniesiona, i złożona do naczynia z wodą, po pewnym czasie pojawiły się przebarwienia koloru czerwonego. Ówczesny Biskup Legnicki Biskup Stefan Cichy powołał Komisję, której zadaniem było obserwowanie zjawiska. W lutym 2014 roku został wyodrębniony fragment materii koloru czerwonego i złożony na korporale. W celu wyjaśnienia rodzaju tej materii Komisja zleciła pobranie próbek i przeprowadzenie stosownych badań przez różne kompetentne instytucje.
Ostatecznie w orzeczeniu Zakładu Medycyny Sądowej czytamy: „W obrazie histopatologicznym stwierdzono fragmenty tkankowe zawierające pofragmentowane części mięśnia poprzecznie prążkowanego. (…) Całość obrazu (…) jest najbardziej podobna do mięśnia sercowego” (…) ze zmianami, które „często towarzyszą agonii”. Badania genetyczne wskazują na ludzkie pochodzenie tkanki.
W styczniu br. przedstawiłem całą tę sprawę w Kongregacji Nauki Wiary. Dziś, zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej, polecam Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Ziombrze przygotowanie odpowiedniego miejsca dla wystawienia Relikwii tak, aby wierni mogli oddawać Jej cześć. Proszę też o udostępnienie przybywającym osobom stosownych informacji oraz o prowadzenie systematycznej katechezy, która pomagałaby właściwie kształtować świadomość wiernych w dziedzinie kultu eucharystycznego. Polecam nadto założenie księgi, w której byłyby rejestrowane ewentualne uzyskane łaski oraz inne wydarzenia mające charakter nadprzyrodzoności.
Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny Znak, jako szczególny wyraz życzliwości i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka.
Polecam się Waszej modlitwie i Wam błogosławię
+ Zbigniew Kiernikowski
BISKUP LEGNICKI

No comments:

Post a Comment

"A multitude of wise men is the salvation of the world(.)—Wisdom 6:24. Readers are welcome to make rational and responsible comments. Any comment that 1) offends human dignity and/or 2) which constitutes an irrational attack on the Catholic Faith will not go unchallenged. If deemed completely stupid, such a comment will most assuredly not see the light of day. Them's the rules. Don't like 'em? Move on.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...